Fu Pei-mei: A Pioneer in the World of Chinese Cooking

Fu Pei-mei, often referred to as “the Julia Child of Chinese cooking,” made a significant impact on the world of culinary arts. Her cooking shows and cookbooks introduced millions to the complexities and variations of Chinese cuisine.

In 1962, Fu was asked by Taiwan Television to host a 20-minute cooking show, where she showcased her skills in huohuo and daogong – the control of heat and precision with a knife. With a makeshift set adorned with a cloth fish, Fu brought her own ingredients and equipment, including her trusty wok, cleaver, and brazier.

During her debut episode, Fu swiftly sliced and chopped, providing narration as she went along. She showcased the artistry of Chinese cooking by creating tangcu songshu yu, a sweet-and-sour fish dish that is deboned, carved, and deep-fried to resemble a bushy tail. Despite feeling rushed and frazzled, Fu’s talent and knowledge shone through, leading to her being invited back for future episodes.

Over the next four decades, Fu became a household name in Taiwan and worldwide. She hosted numerous cooking shows, authored dozens of cookbooks, and even ventured into producing her own line of instant ramen. Her contributions to the promotion and preservation of Chinese cuisine cannot be understated.

While Fu is often compared to Julia Child, historian Michelle T. King argues that it would be more fitting to label Child as “the Fu Pei-mei of French Food” rather than the other way around. Fu delved into China’s rich and diverse culinary heritage, exploring its vast array of flavors and techniques.

Fu Pei-mei left an indelible mark on the world of Chinese cooking. Her passion, talent, and commitment have inspired countless individuals to embrace and appreciate the art of Chinese cuisine, ensuring that its traditions and flavors continue to be celebrated for generations to come.

Fu Pei-mei, gyakran “a kínai gasztronómia Julia Child-jének” nevezett, jelentős hatást gyakorolt a kulináris művészet világára. Főzőműsorai és szakácskönyvei millióknak mutatták be a kínai konyha komplexitását és változatosságát.

1962-ben a Taiwan Television megkérte Füt, hogy vezessen egy 20 perces főzőműsort, ahol bemutatta hőszabályozási és a kés precíz kezelésének (huohuo és daogong) képességeit. Egy egyszerű díszített szetthez, amelyet egy vászonzsákkal ábrázoló hal tett hangulatosabbá, Fü saját hozzávalókat és felszerelést hozott, beleértve megbízható wokját, konyhai késeit és tűzterét.

Először adáson Fu gyorsan szeletelt és darabolt, miközben kommentálta tetteit. Azt mutatta be, hogy milyen művészi a kínai főzés azzal, hogy elkészítette a tangcu songshu yu nevű édes-savanyú halételt, amelyet ki van csökkentve, faragva, majd mély olajban sütve olyanra hasonlít, mint egy bozontos farok. Annak ellenére, hogy sietettnek és idegesnek érezte magát, Fu tehetsége és tudása átragyogott, ami arra vezetett, hogy visszahívták a következő epizódokra.

A következő négy évtizedben Fu a taiwani és az egész világon ismert név lett. Számos főzőműsort vezetett, tucatnyi szakácskönyvet írt és még saját instant ramen gyártásába is belevágott. Nem lehet eléggé alábecsülni a kínai konyha népszerűsítésében és megőrzésében tetteket.

Bár Füt gyakran összehasonlítják Julia Child-dal, Michelle T. King történész szerint helyesebb lenne Child-et “a francia konyha Fu Pei-mei-jének” nevezni, nem pedig fordítva. Fu behatolt Kína gazdag és változatos gasztronómiai örökségébe, felfedezve annak szerteágazó ízeit és technikáit.

Fu Pei-mei halhatatlan nyomot hagyott a kínai főzés világában. Szenvedélye, tehetsége és elkötelezettsége számtalan embert inspirált arra, hogy megszeresse és értékelje a kínai konyha művészetét, biztosítva, hogy a hagyományai és ízei generációkig ünnepeltetve legyenek.

Jelentések:
– Huohuo: https://en.wikipedia.org/wiki/火候
– Daogong: https://en.wikipedia.org/wiki/刀功
– Wok: https://en.wikipedia.org/wiki/Wok
– Tangcu songshu yu: Ez egy kínai édes-savanyú halétel, amit a cikkben ismertetnek.

Kapcsolódó linkek:
Fu Pei-mei hivatalos honlap
Kínai ételek a chinese.com oldalon