Zoey Xinyi Gong – A Sensation in the World of Traditional Chinese Medicine Food Therapy

Zoey Xinyi Gong, a renowned chef and registered dietician, has taken the world of Traditional Chinese Medicine (TCM) food therapy by storm. Through her accessible approach to cooking with traditional herbs and ingredients, Gong has captured the attention of social media users. Her integrative, slow-food approach to wellness offers a mindful way of eating that emphasizes non-Western and anti-appropriation approaches to nutrition.

Originating in China, TCM is deeply rooted in thousands of years of East Asian medical theory and practice. While some people may dismiss Chinese medicine in today’s biomedically focused world, others view it as a means to preserve cultural traditions, manage chronic illnesses, and gain an alternative understanding of their bodies. Gong, as an Eastern medicine practitioner, interprets the body’s mechanisms in terms of energy, temperature, the five elements, yin and yang, and a system of meridians that correspond to the organs.

Gong’s expertise is showcased in her cookbook, “The Five Elements Cookbook,” which features commonly used East Asian ingredients such as astragalus, Chinese yam, honeysuckle, Job’s tears, and angelica root. She not only focuses on the nutritional aspect of food but also encourages joyful eating, taking a gentle stance against one-size-fits-all diet trends.

In an interview with Lion’s Roar, Gong discussed her journey into TCM. After experiencing various health issues, including chronic joint pain, acne, skin rashes, and amenorrhea, Gong realized that she needed a holistic approach to heal herself. Western nutrition partially helped with her skin problems but failed to address her underlying women’s health issues. It was only after trying Chinese medicine that Gong found long-lasting relief, such as the return of her menstrual cycle.

What sets Gong apart is the integration of Buddhist teachings into her work as a chef and author. She emphasizes the importance of mindful eating and moderation, drawing inspiration from Thich Nhat Hanh’s book, “How to Eat.” Gong believes that food not only affects one’s physical well-being but also influences thoughts and emotions. By choosing wise paths of action and adopting a flexible and holistic approach to nutrition, Gong has found inner peace and tranquility.

Despite not growing up with a Buddhist background, Gong’s exploration of Buddhist teachings has enriched her understanding of Chinese medicine and nutrition. It has allowed her to approach her practice with an open mind, embracing adaptability, and finding moments of calmness even in challenging situations.

Zoey Xinyi Gong’s journey through TCM and her incorporation of Buddhist principles have transformed the way she views food and wellness. Her expertise in traditional Chinese medicine, combined with her mindful approach to nutrition, provides a fresh perspective for those seeking a holistic approach to healthy living.

Zoey Xinyi Gong, a híres séf és regisztrált dietetikus a Hagyományos Kínai Orvoslás (TCM) élelmiszer-terápia világában tett szert hírnévre. Elérhető megközelítésével a hagyományos gyógynövények és hozzávalók használatához a közösségi média felhasználói figyelmét sikerült megragadnia. Az integratív, lassú ételkészítési megközelítése tudatos étkezési módot kínál, mely a nyugatihoz képest nem-nyugati és az ellenőrzést megtagadó táplálkozási megközelítésekre helyezi a hangsúlyt.

A TCM Kínából ered, és több ezer évnyi kelet-ázsiai orvosi elmélet és gyakorlat gyökerezik benne. Míg néhány ember a kínai orvoslást elveti a mai biomedikálisan fókuszált világban, mások kulturális hagyományok megőrzésének, krónikus betegségek kezelésének és testük alternatív megértésének eszközeként tekintenek rá. Gong, mint keleti orvoslási szakember, az energia, a hőmérséklet, az öt elem, a jin és jang, valamint az orgonáknak megfelelő akupunktúrás pontok rendszere alapján értelmezi a test mechanizmusait.

Gong szakértelmét az „Az öt elem konyhája” című szakácskönyvében mutatja be, melyben olyan gyakran használt kelet-ázsiai összetevőket találunk, mint a Huangqi, a kínai vadgyökér, a szőlősin, a kukoricadara és az angelika gyökér. Nemcsak az élelmiszer táplálkozási szempontjára összpontosít, hanem örömteli étkezést is elősegít, és ellentétben áll a „mindenkihez egy méret” diétás trendekkel.

Egy Lion’s Roar interjúban Gong beszélt az útjáról a TCM-hez. Miután különféle egészségügyi problémákkal küzdött, többek között idült ízületi fájdalommal, pattanásokkal, bőrkiütésekkel és amenorrheával, Gong rájött, hogy ganzságos megközelítésre van szüksége a gyógyuláshoz. A nyugati táplálkozás részben segített a bőrproblémáival, de nem foglalkozott az alapvető női egészségügyi problémáival. Csak a kínai orvoslás után talált Gong tartós enyhülést, például a menstruációs ciklus visszatérését.

Ami Gongoget másoktól elválasztja az, hogy a buddhista tanításokat is integrálja munkájában, mint séf és szerző. Hangsúlyozza a tudatos étkezés és a mértékletesség fontosságát, Thich Nhat Hanh „Hogyan együnk?” című könyvéből inspirálódva. Gong úgy véli, hogy az étel nemcsak a fizikai jólétet befolyásolja, hanem a gondolkodást és az érzelmeket is. A bölcsek útjainak választásával és egy rugalmas, ganzságos táplálkozási megközelítés átvételével Gong belső békét és nyugalmat talált.

Annak ellenére, hogy Gong nem nőtt fel buddhista hátérrel, a buddhista tanítások felfedezése gazdagította a Kínai orvoslás és táplálkozást való megértését. Lehetővé tette számára, hogy nyitott szemmel közelítse meg a gyakorlatát, és elfogadóan adaptáljon, sőt nyugodt pillanatokat találjon még a kihívásokkal teli helyzetekben is.

Zoey Xinyi Gong útja a TCM-en keresztül és a buddhista elvek beépítése átalakította azt a módját, ahogy az ételt és a jóllétet látja. A hagyományos kínai orvoslásban való szakértelme, kombinálva a tudatos táplálkozási megközelítésével, friss nézőpontot nyújt azoknak, akik holisztikus megközelítést keresnek az egészséges életmódhoz.

Kulcsszavak és jargon: Hagyományos Kínai Orvoslás (TCM), East Asian medical theory and practice, energy, temperature, the five elements, yin and yang, meridians, astragalus, Chinese yam, honeysuckle, Job’s tears, angelica root, mindful eating, Thich Nhat Hanh, Lion’s Roar.

Javasolt kapcsolódó linkek a fő domainre (nem az aloldalakra): A hagyományos kínai orvoslásról, Thich Nhat Hanh weboldala.